Trải nghiệm du hành vũ trụ dù tuyệt vời, nhưng kèm theo đó là những khoảnh khắc rợn tóc gáy.